NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG THƯ VIỆN
1. Quy định về sử dụng tài nguyên thông tin của Thư viện

- Tài nguyên thông tin của Thư viện được hiểu là các tài liệu dạng in, dạng số và dạng điện tử được phục vụ tại Thư viện, trên Cổng thông tin Thư viện và Cổng thông tin Sách điện tử:

+ Cổng thông tin thư viện: http://www.thuvien.ftu.edu.vn
+ Cổng thông tin sách điện tử: http://www.sachdientu.ftu.edu.vn

- Bạn đọc có quyền truy cập và khai thác nguồn tài nguyên thông tin của Thư viện theo chính sách và hướng dẫn của Thư viện để phục vụ cho mục đích nghiên cứu, giảng dạy, học tập và giải trí lành mạnh;

- Tài liệu dạng in được phục vụ thông qua 02 chính sách là tài liệu đọc tại chỗ và tài liệu cho mượn về;

- Bạn đọc có trách nhiệm trả tài liệu đúng hạn cho Thư viện, cung cấp các thông tin phản hồi về chất lượng tài liệu để Thư viện có giải pháp khắc phục kịp thời;

- Bạn đọc có trách nhiệm bảo quản tài liệu của Thư viện, các trường hợp làm mất, gây hư hỏng, …phải bồi thường theo quy định của Thư viện;

- Tài liệu dạng số và điện tử được phục vụ trong hệ thống mạng nội bộ của Trường, các trường hợp khác phải được sự đồng ý của lãnh đạo Trường;

- Tài nguyên thông tin của Thư viện phục vụ theo đúng các quy định của Luật sở hữu trí tuệ và các quy định khác có liên quan.

2. Quy định về sử dụng dịch vụ và trang thiết bị của Thư viện

- Dịch vụ và trang thiết bị phải được sử dụng đúng với các thủ tục và hướng dẫn của Thư viện;

- Đối với các dịch vụ có thu phí, bạn đọc phải thanh toán phí theo biểu phí và chính sách thanh toán hiện hành của Thư viện;

- Các trang thiết bị của Thư viện (máy tính, máy chiếu, wifi, tivi, ...) phục vụ cho mục đích học tập, giảng dạy, nghiên cứu và giải trí lành mạnh được Thư viện cho phép;

- Phải có ý thức bảo vệ trang thiết bị của Thư viện, báo cáo ngay cho Nhân viên thư viện khi mất mát, hư hỏng để kịp thời xử lý

3. Các chính sách quy định mượn trả tài liệu

a. Đối với tài liệu đọc tại chỗ

- Chấp hành những quy trình vào/ ra tại cổng an ninh:

+ Quẹt thẻ (Thẻ thư viện tích hợp) khi vào/ra
+ Bạn đọc để tư trang (mũ, nón, túi cặp, tài liệu, ...) tại tủ giử đồ, bạn đọc tự bảo quản tiền, tài sản và chìa khóa. Mượn chìa khóa tủ đựng đồ, sau khi dùng xong phải trả lại chìa khóa cho nhân viên Thư viện.

- Số lượng tài liệu mượn đọc tại chỗ, cụ thể:

+ Đối với phòng đọc kho kín: Người sử dụng Thư viện được mượn tối đa 03 tài liệu/ lượt mượn/ không giới hạn số lần mượn/ ngày
+ Đối với phòng đọc kho mở: Người sử dụng Thư viện được quyền tự chọn tối đa 03 tài liệu báo/ sách trên các ô/ giá đựng tài liệu đem ra bàn ngồi đọc; sau khi đọc xong người sử dụng cần trả lại tài liệu đúng vị trí các ô/ giá đã lấy trước đó.

b. Đối với tài liệu mượn về

- Tự thực hiện mượn trả sách tại bàn mượn trả sách tự động (Selfcheck): hỗ trợ thông tin từ bàn quầy thông tin tại tầng 1, 2, và tầng 5 nhà G và được mang sách ra khỏi Thư viện khi thực hiện thủ tục mượn về thành công

- Số lượng mượn về nhà cụ thể:

+ Cán bộ, giảng viên: 05 tài liệu/30 ngày (01 lẩn gia hạn thêm 15 ngày tính từ ngày thực hiện lệnh gia hạn);

+ Học viên cao học, nghiên cứu sinh, sinh viên: 03 tài liệu/30 ngày (01 lần gia hạn thêm 15 ngày tính từ ngày thực hiện lệnh gia hạn) đối với sách tham khảo; riêng đối với sách giáo trình: sinh viện được miện trong thời gian học môn đó và phải trả trong vòng 05 ngày sau khi thi hết môn

+ Hết thời hạn, nếu muốn mượn ttiếp phải mang tài liệu đến xin gia hạn (thời gian gia hạn là 15 ngày, tài liệu sẽ được gia hạn nếu chưa có bạn đọc nào đăng ký mượn). Chỉ được mượn tiếp tài liệu mới khi đã trả tài liệu cũ. Bạn đọc trả tài liệu không đúng hạn sẽ bị phạt tiền theo quy định hiện hành.

4. Các hành vi bị nghiêm cấm tại Thư viện

- Mang sách đọc tại Thư viện ra khỏi phạm vi cho phép của Thư viện khi chưa được sự đồng ý của Thư viện.

- Mang sách mượn về nhà ra khỏi phạm vi cho phép của Thư viện khi chưa thực hiện thủ tục mượn về thành công

- Cho người khác mượn thẻ thư viện, cung cấp thông tin tài khoản sử dụng thư viện cho người khác

- Mượn tài liệu về nhà quá hạn trên 03 lần/ năm học

- Đăng ký sử dụng các khu vực cần đặt chỗ của Thư viện nhưng không sử dụng và không có các phản hồi phù hợp cho Thư viện tren 02 lần/ năm học

- Mang đồ ăn vào Thư viện, gác chân lên bàn, ghế

- Có các hành động phản cảm, thiếu văn mình, gây ồn ào, mất trật tự trong Thư viện

- Không có ý thức bảo vệ tài sản của Thư viện (viết, vẽ lên bàn ghế, thiết bị của Thư viện; ghi chú lên tài liệu của Thư viện; sao chép tài liệu của Thư viện khi chưa được sự đồng ý của Thư viện; ...)

- Tự ý điều chỉnh các trang thiết bị của Thư viện khi chưa được cho phép

- Sử dụng Thư viện không đúng với chính sách, thủ tục và hướng dẫn đã ban hành

- Có các phát ngôn gây tổn hại đến uy tín của Nhà trường, của Thư viện cũng như ảnh hưởng không tốt đến cộng đồng người sử dụng Thư viện

- Mang chất cháy, chất nổ vào Thư viện

- Tự ý cài đặt các chương trình vào máy tính của Thư viện khi chưa được sự đồng ý của Thư viện

- Truy cập vào website có nội dung bị nghiêm cấm, truyền đi những thông tin có tính chất nguy hại đến an ninh quốc gia, hoặc có hành vi phá hoại hệ thống mạng của Thư viện

5. Bảo quản tài liệu Thư viện

- Không tráo đối, cẳt xén. đánh dấu làm rách nát, hư hỏng tài liệu; không viết nháp hoặc ghi chép vào các trang sách, báo, tạp chí và các tài liệu khác.

- Không được sao chụp trái phép các tài liệu của Thư viện. Khi sử dụng máy tính tra cứu máy Selfcheck, trả sách tự động 24/7, tủ sách chuyên đề, thư mục thông báo... phải thao tác đúng hướng dẫn. Nghiêm cấm mọi hành vi gày thiệt hại đến vốn tài liệu, tài sản và cơ sơ vật chất của Thư viện.

- Khi người học ra trường, thôi học, ngừng học và khi cán bộ nghỉ chế độ hoặc chuyển công tác phải trả hết lài liệu đã mượn, thanh toán hết các khoản phạt, bồi thường (nếu có).