TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NỘI QUY PHỤC VỤ TÀI LIỆU SỐ CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN TẠI THƯ VIỆN
1. Nội quy phục vụ tài liệu số cho cán bộ, giảng viên và sinh viên.
STTNguồn tài liệuChính sách phục vụ truy cập và sử dụng
1Tài liệu ngoại sinh thương mại: ebook, cơ sở dữ liệu, tạp chí điện tử, dữ liệu nghiên cứu, bản đồ, ...Theo hợp đồng khai thác, phân phối tài liệu đã ký kết
2

Tài liệu ngoại sinh phi thương mại:

- Tài liệu trao đổi với các tổ chức khác hoặc nhận từ nguồn biếu, tặng và có giấy phép chuyển dạng, khai thác, phân phối.

- Tài liệu thuộc các hệ thống truy cập mở trong và ngoài nước.

- Tài liệu thuộc các hệ thống truy cập mở trong và ngoài nước.
3Tài liệu nội sinh: luận văn, luận án, khóa luận tốt nghiệp, đề cương môn học, đề án nghiên cứu khoa học các cấp, sách, báo, tạp chí, ... hình thành trong quá trình nghiên cứu và đào tạo của Thư viện.Truy cập từ xa thông qua tài khoản được cấp. Cán bộ, giảng viên và sinh viên chỉ xem trực tuyến, không download
2. Nguyên tắc trong sử dụng tài liệu số và các thiết bị công nghệ, hỗ trợ cho thực hiện chính sách áp dụng đối với viên chức và nguời học sử dụng tài liệu số của thư viện

2.1. Đảm bảo an ninh dlữ liệu và tài sản trong quá trình sử dụng máy vi tính.

Không được tự ý cài đặt các chương trình, phần mềm vào máy tính tại Thư viện khi chưa được phép. Máy tính chỉ phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm kiếm thông tin, đọc tài liệu trực tuyến và các mục đích cho học tập/ nghiên cứu khác;

2.2. Chấp hành quy định về sở hữu trí tuệ khi sử dụng tài liệu của Thư viện.

a) Viên chức và người học phải tôn trọng quyền tác giả và quyền liên quan khi sử dụng tài liệu;

b) Không sử dụng tài khoản của người khác để truy cập hệ thống lưu trữ tài liệu số của Thư viện và không cung cấp tài khoản truy cập thư viện số do Thư viện cấp cho bất kỳ ai khác;

c) Không download, in ấn, sao chép, chụp hình và phân phối một phần hay toàn bộ tài liệu khi chưa được cap phép; Thư viện chỉ cung cấp tài liệu hoặc thông tin thư mục về tài liệu căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành. Thư viện không chịu trách nhiệm về các hoạt động download, sao chụp, scan và phân phối tài liệu,... vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ của VC & NH.

2.3. Xử lý vi phạm

Nội dung vi phạmNguồn tài liệuChính sách phục vụ truy cập và sử dụng
Mục 2.1 và Điểm b, Mục 2.2 của vãn bán nàyVi phạm lần dầuTùy vào mức độ vi phạm, xác định mức bồi thường các tổn thất về tài sản/tài liệu/dữ liệu (nếu có), Thư viện ngừng phục vụ 6 tháng
Vi phạm lần haiTùy vào mức độ vi phạm, xác định mức bồi thường các tổn thất về tải sản/tài liệu/dữ liệu (nếu có); Thư viện ngừng phục vụ 1 năm.

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Giám đốc

(đã ký)