Thành viên
Liên kết thư viện
Liên kết thư viện
Liên kết thư viện
TRƯỜNG ĐH NGOẠI THƯƠNG               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Thư viện                                                 Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                              -------------------
 
QUY ĐỊNH THƯ VIỆN ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
(Ban hành theo QĐ số    /QĐ-ĐHNT-TV ngày / /2010 của Hiệu trưởng)
 
1. Quy định chung:
 
1. Xuất trình thẻ khi sử dụng các dịch vụ tại thư viện, giữ gìn bảo quản thẻ không cho người khác mượn thẻ, khi bị mất thẻ phải báo ngay cho các phòng ban chức năng và Thư viện.
2. Gửi túi, cặp và tư trang cá nhân tại tủ gửi đồ qui định.
3. Ăn mặc lịch sự khi vào thư viện, giữ gìn trật tự và im lặng trong thư viện.
4. Giữ gìn trật tự, vệ sinh. Không hút thuốc, không mang đồ ăn, nước uống vào Thư viện.
5. Tuân thủ sự hướng dẫn của cán bộ thư viện. Nghiêm cấm các hành vi lấy cắp, cắt, xé, tráo đổi tài liệu và phá hoại cơ sở vật chất của Thư viện.
 
2. Quy định Phòng Mượn:
1. Tất cả cán bộ, giáo viên và sinh viên hệ chính quy đều được sử dụng các dịch vụ tại phòng Mượn
2. Xuất trình thẻ sinh viên khi mượn sách và tuân thủ sự hướng dẫn của cán bộ thư viện.
3. Số lượng sách tối đa bạn đọc được mượn quy định như sau:
           - Đối với Cán bộ, Giảng viên:        05 cuốn
           - Đối với sinh viên:                        03 cuốn
4. Thời gian mượn sách:
+ Giáo trình: trong thời gian học môn đó và phải trả trong vòng 05 ngày sau khi hết thi môn.
            + Sách tham khảo: Sau 15 ngày kể từ ngày làm thủ tục mượn.
5. Mượn sách quá hạn hoặc làm mất, hư hỏng sách, bạn đọc phải bồi thường theo quy định của Nhà trường.
 
 
3.  Quy định Phòng Đọc báo, tạp chí:
1. Xuất trình thẻ sinh viên khi vào Phòng đọc.
2. Gửi túi, cặp, tư trang cá nhân tại tủ gửi đồ qui định và sử dụng tài liệu theo sự hướng dẫn của cán bộ Thư viện.
3. Không cắt xén, xé, viết, vẽ, bôi bẩn tài liệu. Khi đọc xong phải để đúng nơi quy định.
4. Không được mang tài liệu, báo, tạp chí ra khỏi phòng đọc.
5. Giữ gìn trật tự, vệ sinh, không hút thuốc, không mang đồ ăn, nước uống vào phòng đọc.
 
 
 
3.  Quy định Phòng Đọc tài liệu nội sinh:
1. Xuất trình thẻ sinh viên khi vào phòng đọc và thực hiện thủ tục mượn trả tài liệu theo sự hướng dẫn của cán bộ Thư viện.
2. Bạn đọc tự bảo quản tư trang, vật dụng cá nhân khi vào Thư viện.
3. Không cắt, xé, viết, vẽ bẩn tài liệu và phá hại các thiết bị của Thư viện.
4. Không được tự ý mang tài liệu ra khỏi phòng đọc khi chưa được phép của cán bộ Thư viện.
5. Giữ gìn trật tự vệ sinh, không hút thuốc, không mang đồ ăn, nước uống vào phòng đọc.
 
4. Quy định Phòng đọc Mở :
 
1. Xuất trình thẻ sinh viên khi vào phòng đọc và thực hiện việc sử dụng tài liệu theo sự hướng dẫn của cán bộ Thư viện.
2. Gửi túi, cặp và tư trang cá nhân tại tủ gửi đồ qui định.
3. Nghiêm cấm cắt, xé, viết, vẽ bẩn tài liệu và làm hỏng các thiết bị của Thư viện.
4. Không được mang tài liệu, sách, báo, tạp chí ra khỏi phòng đọc. Khi đọc xong phải để đúng nơi quy định.
5. Giữ gìn trật tự, vệ sinh, không hút thuốc, không mang đồ ăn, nước uống vào phòng đọc.
 
5. Quy địnhPhòng đọc Multimediate:
 
1. Xuất trình thẻ sinh viên khi vào Phòng Đọc Multimediate và thực hiện việc sử dụng các thiết bị, máy móc theo sự hướng dẫn của cán bộ thư viện.
2. Gửi túi, cặp và tư trang cá nhân tại tủ gửi đồ qui định.
3. Không được mang vào phòng đọc các thiết bị sao chép tài liệu như: USB, đĩa mềm, CD-ROM...
4. Không tự ý sao chép tài liệu, cài đặt, thay đổi, thêm, xóa hoặc sửa các chương trình trên máy.
5. Khi gặp sự cố về máy và thiết bị hay chương trình sử dụng, phải báo ngay cho cán bộ thư viện. Không tự ý sửa chữa, tháo gỡ hoặc di chuyển các thiết bị máy móc.
6. Không được chơi game, nghe nhạc, xem phim, xem các trang Web có nội dung xấu trong phòng đọc.
7. Chỉ được sử dụng các phần mềm, trang web, tài liệu được thông báo.
 
6. Quy định về việc xử lý các trường hợp vi phạm nội quy
 
Để giữ gìn bảo quản tốt tài sản trang thiết bị và vốn tài liệu của Thư viện, đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ bạn đọc, căn cứ Nghị định 31/2001/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa thông tin, Thư viện ĐH Ngoại Thương quy định hình thức xử phạt các hành vi vi phạm nội quy như sau:
 
6.1. Vi phạm quy định sử dụng Thẻ sinh viên khi vào Thư viện:
6.1.1. Người cho mượn thẻ và người mượn thẻ:
- Lần 1: người vi phạm bị đình chỉ sử dụng thư viện 1 tháng.
- Lần 2: người vi phạm bị đình chỉ sử dụng thư viện 3 tháng và khiển trách.
- Lần 3: Người vi phạm bị đình chỉ vĩnh viễn sử dụng thư viện và cảnh cáo.
6.1.2. Làm mất thẻ sinh viên: Người mất thẻ phải báo ngay cho cán bộ Thư viện để khóa tài khoản sử dụng Thư viện và báo với phòng chức năng để cấp thẻ mới.
6.2. Vi phạm quy định sử dụng phòng đọc:
6.2.1 Tự ý mang sách ra khỏi phòng đọc khi chưa được sự đồng ý của cán bộ Thư viện, tùy theo mức độ vi phạm mà bạn đọc sẽ bị xử lý như sau:
- Lần 1: nhắc nhở
- Lần 2: đình chỉ sử dụng thư viện trong vòng 01 tháng.
- Lần 3: đình chỉ sử dụng thư viện trong vòng 06 tháng.
6.2.2. Mang sách, cặp sách, vào phòng đọc: Người vi phạm bị đình chỉ sử dụng thư viện 1 tuần
6.2.3. Làm mất, làm hỏng chìa khóa, ticke tủ gửi đồ: người vi phạm phải nộp phạt 10.000đ/01 chìa khóa hoặc 01 ticke.
6.3.Vi phạm quy định  mượn sách:
6.3.1 Làm mất sách:
- Người làm mất sách phải mua đền đúng tên sách, đúng năm xuất bản (hoặc năm xuất bản mới hơn).
- Nếu không đền đúng tên sách theo quy định trên, người mượn phải đền bù tên sách khác có giá trị tương đương về nội dung và giá thành hoặc đền tiền bằng 2 lần giá bìa.
6.3.3 Làm sách bị rách nát, bôi bẩn hoặc mất trang (không sử dụng được nữa): Người mượn phải đền bù như trường hợp bị mất sách.
6.3.4 Làm rách bìa hoặc bung tay sách: người mượn phải đền kinh phí tu bổ từ 5.000đ đến 15.000đ tuỳ theo bìa cứng hoăc bìa mềm
6.3.5 Giữ sách quá hạn: bạn đọc phải thanh toán lệ phí quá hạn là 3.000đ/tài liệu/ngày.
* Lưu ý: Bạn đọc thi lại hoặc xin chuyển lịch thi phải mang sách đến thư viện để đăng ký mượn tiếp.
6.4. Vi phạm quy định sử dụng trang thiết bị tại Thư viện:
- Nếu làm hỏng, làm mất trang thiết bị của thư viện, người vi phạm phải đền giá trị của thiết bị đó theo giá thị trường, kèm theo kinh phí lắp đặt.
 
            Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2010
 
                                                            TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
 
 
 
Lịch phục vụ
Phòng đọc mở G.101
Thứ 2 - Thứ 5: 8h15 - 21h00
Thứ 6 :
Sáng: 8h15 - 13h30
Chiều: Nghỉ phục vụ để vệ sinh kho
Thứ 7:
Sáng: 8h15 - 11h45
Chiều: 13h30 - 16h45
Cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu
Từ khóa thông dụng
Thống kê truy cập
Đang online
Khách: 5
Thành viên: 0
Tuần này
Khách: 19,970
Thành viên: 3,622
Tổng số
Khách: 1,148,069
Thành viên: 148,598