Thành viên
Liên kết thư viện
Liên kết thư viện
Liên kết thư viện

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam: Nhìn từ khía cạnh lao động

Đăng ngày: 16/12/2020; 20 lần đọc. Quay lại

    Thuật ngữ “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp” (Corporate Social Responsibility - CSR) được du nhập vào Việt Nam khoảng đầu những năm 2000 từ một số dự án phát triển của Liên hợp quốc và các tập đoàn đa quốc gia. Ở các nước phát triển, tư tưởng về trách nhiệm xã hội được đưa vào áp dụng trong quản trị doanh nghiệp và có liên quan mật thiết với phát triển bền vững. Chính phủ ở nước tiên tiến đã đưa ra cơ chế thúc đẩy doanh nghiệp vận dụng các công cụ trách nhiệm xã hội vì nhìn thấy rõ các mục tiêu về xã hội và môi trường được doanh nghiệp cùng tham gia thực hiện và có hiệu quả bền vững. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đã được lồng ghép trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp, trở thành điều kiện cần để doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững trong cạnh tranh toàn cầu.

Tuy nhiên, vẫn còn quan điểm chưa thống nhất giữa một bên là doanh nghiệp tuân thủ pháp luật và một bên là doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội. Bên cạnh đó, các nghiên cứu trong nước chưa làm rõ nền tảng lý thuyết của khái niệm trách nhiệm xã hội. Vì vậy, việc hiểu rõ để khai thác lợi thế của công cụ quản trị mang tư tưởng trách nhiệm xã hội sẽ có ý nghĩa rẩt lớn đối với doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước nhằm thực hiện các mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Cuốn sách chuyên khảo “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam: Nhìn từ khía cạnh lao động” tập trung vào các nội dung cụ thể như sau:

Chưong 1. Những vấn đề chung vê trách nhiệm xã hội cùa doanh nghiệp

Chương 2. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhìn từ khía cạnh lao động

Chương 3. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đổi với vấn đề lao động nữ tại Việt Nam

Chương 4. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với vấn đề lao động trẻ em tại Việt Nam

Chương 5. Hai trường hợp điển hình về thực hành trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Việt Nam

Chương 6. Một số giải pháp thúc đẩy thực hành trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong khía cạnh lao động

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc kiến thức về trách nhiệm xã hội từ cơ sở lý luận đến thực tiễn để làm luận cứ khoa học đề xuất xây dựng chính sách quản lý nhà nước, chiến lược và công cụ quàn trị cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong khía cạnh lao động. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng có thể được sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập và nghiên cứu cho các giảng viên, các nghiên cứu sinh, cao học viên và sinh viên tại các trường đại học có chuyên ngành Quản trị kinh doanh và các chuyên ngành liên quan khác.

Mặc dù các tác giả đã rất cố gắng trong quá trình viết và biên soạn, cun sách không thể tránh khỏi thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp từ bạn đọc đ cuốn sách ngày càng được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản tiếp theo.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

                             Đồng chủ biên

   Trần Thị Hiền - Nguyễn Hồng Quân

 

 

Lịch phục vụ
Phòng đọc mở G.101
Thứ 2 - Thứ 5: 8h15 - 21h00
Thứ 6 :
Sáng: 8h15 - 13h30
Chiều: Nghỉ phục vụ để vệ sinh kho
Thứ 7:
Sáng: 8h15 - 11h45
Chiều: 13h30 - 16h45
Cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu
Từ khóa thông dụng
Thống kê truy cập
Đang online
Khách: 2
Thành viên: 0
Tuần này
Khách: 14,207
Thành viên: 6,978
Tổng số
Khách: 1,067,368
Thành viên: 136,736