Thành viên
Liên kết thư viện
Liên kết thư viện
Liên kết thư viện

THÔNG BÁO: Kích hoạt truy cập gói G3.02 - các CSDL sách điện tử

Đăng ngày: 15/07/2021; 20 lần đọc. Quay lạiXem toàn văn

Căn cứ hợp đồng số G03.2/SAHEP -NEU-ITGVN-IDT ký kết ngày 8 tháng 6 nám 2021, BQLDA xin được gửi tới Quý Trường thông báo về việc kích hoạt truy cập các “Cơ sở dữ liệu sách điện tử” trong tiểu dự án “Xây dựng Thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ờ Việt Nam thuộc dự án Nâng cao chất lượng Giáo dục Đại học” do Ngân hàng Thế giới tài trợ, chúng tôi xin trân trọng cập nhật tình hình triển khai như sau:

 

1/ Cơ sở dữ liệu sách điện tử đa ngành IG Publishing eBooks collection.

-    6.000 sách điện tử, sở hữu vĩnh viễn quyền truy cập, được xuất bản từ năm 2015 đến 2020 bởi hơn 20 nhà xuất bản quốc tế

-   Bản quyền truy cập cho 45 trường thành viên

 

https://portal.igpublish.com/iglibrary/

 

2/ Cơ sở dữ liệu sách điện tử chuyên ngành kinh tế Springer eBooks collection

-   4.178 tên sách điện tử trực tuyến, sở hữu vĩnh viễn quyền truy cập, được xuất bản từ năm 2013 đến 2019

-   Bn quyền truy cập cho 36 trường thành viên

 

https://link.springer.com/

 

3/ Cơ sở dữ liệu sách điện tử cơ bản chuyên ngành kinh tế (trước năm 2017) Elsevier eBooks Collection

-   571 tên sách diện từ trực tuyến, sở hữu vĩnh viễn quyền truy cập, được xuất bản từ năm 2017 trở về trước

-   Bản quyền truy cụp cho 36 trường thành viên

 

https://www.sciencedirect.com/

 

* Truy cập trực tuyến thông qua các dải địa chỉ IP tĩnh tại trường

 

* Kích hoạt truy cập bắt đầu từ ngày 15/7/2021

 

Xin chân thành cảm ơn

 

 

Các tin khác

Lịch phục vụ
Phòng đọc mở G.101
Thứ 2 - Thứ 5: 8h15 - 21h00
Thứ 6 :
Sáng: 8h15 - 13h30
Chiều: Nghỉ phục vụ để vệ sinh kho
Thứ 7:
Sáng: 8h15 - 11h45
Chiều: 13h30 - 16h45
Cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu
Từ khóa thông dụng
Thống kê truy cập
Đang online
Khách: 2
Thành viên: 0
Tuần này
Khách: 10,336
Thành viên: 1,141
Tổng số
Khách: 872,961
Thành viên: 108,435