Thành viên
Liên kết thư viện
Liên kết thư viện
Liên kết thư viện

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ CẤP TÀI KHOẢN

Đăng ngày: 04/08/2021; 20 lần đọc. Quay lại
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
THƯ VIỆN
                                                    
Số: 14/TB-TV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2021
 
THÔNG BÁO
V/v Cấp tài khoản truy cập CSDL Tài liệu và Học liệu điện tử
 
Kính gửi:    - Các Khoa/Viện/ Bộ môn/ Phòng ban trực thuộc trường Đại học Ngoại thương
                       
Để phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên của Nhà trường.
Thư viện trường Đại học Ngoại thương kính chuyển tới Quý Khoa, Viện, Bộ môn, Phòng ban thông báo Thư viện đã, đang và tiếp tục cấp tài khoản truy cập Trực tuyến các CSDL Tài liệu và Học liệu điện tử sau:
1. Cấp tài khoản truy cập CSDL nội sinh (Khóa luận, Luận văn, Luận án, Đề tài nghiên cứu). Điều kiện được cấp tài khoản:
- Đối với Cán bộ, Giảng viên: Thư việnsẽ tiến hành tạo tài khoản truy cập cho toàn bộ cán bộ, giảng viên.
- Đối với sinh viên, học viên cao học cần cung cấp thông tin: Họ tên, Mã sinh viên, Khoa – Khóa – Lớp, Email đuôi ftu.edu.vn, Số điện thoại (Đầu mối gửi theo Khoa/Bộ môn/CS2/CS Quảng Ninh) về địa chỉ email: thuvien@ftu.edu.vn
Nếu cá nhân tự gửi cung cấp: Họ tên, Mã sinh viên, Khoa – Khóa – Lớp, Email đuôi ftu.edu.vn, Số điện thoại + Chụp ảnh Thẻ sinh viên: gửi về địa chỉ email thuvien@ftu.edu.vn hoặc Inbox qua Fanpage: https://www.facebook.com/thuvien.ftu.edu/.
2. Cấp tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu Báo tạp chí SAGE Publications Limited và Emerald Publishing Limited (hình thức hỗ trợ truy cập từ xa)
* Liên kết để kích hoạt tài khoản Sage được gửi tới Email đăng ký lập tài khoản chỉ có giá trị trong 48h.
3. Cấp tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu Báo tạp chí Emerald Publishing Limited (hình thức hỗ trợ truy cập từ xa)
4. Cấp tài khoản truy cập Cơ sở dữ liệu Sách điện tử đa ngành IG Publishing eBooks collection (Hình thức hỗ trợ truy cập từ xa).
5.Cấp tài khoản truy cập Cơ sở dữ liệu Sách điện tử chuyên ngành kinh tế springer eBooks collection (Hình thức hỗ trợ truy cập từ xa).
6. Cấp tài khoản truy cập Cơ sở dữ liệu Sách điện tử cơ bản chuyên ngành kinh tế (trước năm 201 7) Elscvier eBooks Colleetion (Hình thức hỗ trợ truy cập từ xa).
7. Kế hoạch triển khai và đào tạo - hướng dẫn sử dụng bộ dữ liệu (FinnPro) Kinh tế - Tài chính - Vĩ mô (Truy cập địa chỉ IP tĩnh – Tại nhà G phòng G201, Trường ĐH Ngoại Thương) từ nhà cung cấp đã hết. Thầy Cô nào cần Thư viện sẽ gửi Video và Tài liệu hướng dẫn.
Thư viện kính chuyển tới cán bộ, giảng viên, người học cần cấp tài khoản truy cập từ xa; có nhu cầu được hướng dẫn sử dụng và đào tạo bộ dữ liệu Kinh tế - Tài chính - Vĩ mô (mục 2, 3, 4, 5, 6,7) thì đăng ký và gửi thông tin cá nhân: Họ tên, phòng ban, email do nhà trường cấp tới địa chỉ email: thuvien@ftu.edu.vn. (Theo mẫu kèm theo).
Hạn cuối nộp và nhận Đăng ký vào 16h ngày 16/8/2021.
* Nếu cá nhân sinh viên tự gửi yêu cầu tạo tài khoản truy cập cần cung cấp: Họ tên, Mã sinh viên, Khoa – Khóa – Lớp, Email đuôi ftu.edu.vn, Số điện thoại + Chụp ảnh Thẻ sinh viên: gửi về địa chỉ email thuvien@ftu.edu.vn hoặc Inbox qua Fanpage: https://www.facebook.com/thuvien.ftu.edu/.
 
STT
Họ tên
Đơn vị công tác
Địa chỉ email
Cấp tài khoản
Đăng ký Hướng dẫn sử dụng FinnPro
Ghi chú
CSDL SAGE Publications Limited
CSDL Emerald Publishing Limited
CSDL IG Publishing eBooks collection
CSDL Springer eBooks collection
CSDL Elscvier eBooks Colleetion
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Liên kết để kích hoạt tài khoản CSDL Báo tạp chí Sage được gửi tới Email đăng ký lập tài khoản chỉ có giá trị trong 48h.
Rất mong nhận được sự phản hồi của Quý Khoa/Viện/Bộ môn/Phòng ban cùng toàn thể các em sinh viên.
Trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
-Như trên
- Lưu TV
Giám đốc Thư viện
 
 
Hoàng Vũ
 
 

 

Các tin khác

Lịch phục vụ
Phòng đọc mở G.101
Thứ 2 - Thứ 5: 8h15 - 21h00
Thứ 6 :
Sáng: 8h15 - 13h30
Chiều: Nghỉ phục vụ để vệ sinh kho
Thứ 7:
Sáng: 8h15 - 11h45
Chiều: 13h30 - 16h45
Cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu
Từ khóa thông dụng
Thống kê truy cập
Đang online
Khách: 2
Thành viên: 0
Tuần này
Khách: 10,300
Thành viên: 1,118
Tổng số
Khách: 872,925
Thành viên: 108,412