Thành viên
Liên kết thư viện
Liên kết thư viện
Liên kết thư viện

TẠP CHÍ ONLINE

Đăng ngày: 18/04/2013; 20 lần đọc. Quay lạiXem toàn văn

Trường Đại học Ngoại thương vừa ký hợp đồng mua 3 CSDL Tạp chí online. Mời các cán bộ, giảng viên và sinh viên trong toàn trường truy cập theo các đường link dưới đây:

STT Tên đầu tạp chí online Tên Nhà xuất bản Đường dẫn truy cập
1
Journal of  World Trade: Tạp chí chuyên đề về thương mại thế giới
Kluwer Law International - Turpin Distrib http://www.kluwerlawonline.com/toc.php?area=Journals&mode=bypub&level=4&values=Journals~~Journal+of+World+Trade
2
World Trade Review: Tạp chí chuyên đề phê bình về thương mại thế giới
Cambridge Univesity Press http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=WTR
3
World Economic: Tạp chí kinh tế thế giới
John Wiley and Sons Ltd http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291467-9701

  Thư viện

Lịch phục vụ
Phòng đọc mở G.101
Thứ 2 - Thứ 5: 8h15 - 21h00
Thứ 6 :
Sáng: 8h15 - 13h30
Chiều: Nghỉ phục vụ để vệ sinh kho
Thứ 7:
Sáng: 8h15 - 11h45
Chiều: 13h30 - 16h45
Cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu
Từ khóa thông dụng
Thống kê truy cập
Đang online
Khách: 3
Thành viên: 0
Tuần này
Khách: 11,149
Thành viên: 5,181
Tổng số
Khách: 841,739
Thành viên: 73,560