Thành viên
Liên kết thư viện
Liên kết thư viện
Liên kết thư viện

Giáo trình Nguyên lý thống kê và Thống kê doanh nghiệp

Đăng ngày: 30/10/2018; 20 lần đọc. Quay lại

 

Giáo trình Nguyên lý thống kê và Thống kê doanh nghiệp

 

Thống kê là công cụ sắc bén trong nhận thức, nghiên cứu và quản lý kinh tế - xã hội. Để nâng cao chất lượng đào tạo, một trong những yếu tố quan trọng là phải có giáo trình tốt. Trường Đại học Ngoại thương đã đẩy mạnh chương trình viết vả hoàn thiện bộ giáo trình. Trong đó có cuốn Giáo trình Nguyên lý thống kê và Thống kê doanh nghiệp.

Giáo trình Nguyên lý thống kê và Thống kê doanh nghiệp nhằm phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu của giáo viên và sinh viên các chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh, đồng thời là tài liệu tham khảo cho những người quan tâm tới khoa học thống kê.

Giáo trình gồm hai phần: Phần 1 - Nguyên lý thống kê và Phần II - Thống kê doanh nghiệp.

Phần I tập trung nghiên cứu các vấn đề:

Thứ nhất, các vấn đề chung về thống kê như khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ, quy trình nghiên cứu thống kê... (chương 1);

Thứ hai, thống kê mô tả - nghiên cứu bản chất, nhiệm vụ của thống kê mô tà, phương pháp phân tổ, các tham số phản ánh đặc điểm, độ phân tán/độ hội tụ của hiện tượng nghiên cứu và cách thức trình bày thông tin thống kê (chương 2);

Thứ ba, các vấn đề chung và phương pháp phân tích, dự đoán thống kê nhằm giúp sinh viên, người nghiên cứu có các công cụ phân tích, dự đoán xu hướng biến dộng của hiện tượng kinh tế qua thời gian, qua không gian, các mối liên hệ và phân tích theo nhân tố (chương 3).

Phần II nghiên cứu các vấn đề sau:

Thứ nhất, những vấn đề cơ bản của thống kê doanh nghiệp như đối tượng, phương pháp luận, nhiệm vụ, hệ thống thông tin của thống kê doanh nghiệp (chương 4);

Thứ hai, điều tra thống kê trong doanh nghiệp (chương 5);

Thứ ba, thống kê, phân tích: lao động (chương 6), ngưồn vốn và tài sản (chương 7), chi phí và kết quả sản xuất kinh doanh (chương 8) và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (chương 9).

Giáo trình Nguyên lý thống kê và Thống kê doanh nghiệp do TS. Nguyên Trọng Hải chủ biên cùng với các nhà khoa học, giáo viên, chuyên gia giàu kinh nghiệm trong và ngoài Trường tham gia biên soạn:

*    GS, TS. Phạm Ngọc Kiểm, giảng viên cao cấp viết phần II chương 2, các chương 4, chương 5, cùng TS. Nguyễn Trọng Hải viết chương 1 và phần II chương 8.

*     PGS, TS. Nguyễn Công Nhự viết chương 7, phần I chương 8.

*    TS. Nguyễn Trọng Hải viết phần I chương 2; phần I, mục 2 phần II và III chương 3; và chương 9.

*    TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung viết phần IV chương 2; mục 1 phần II chương 3 và chương 6.

Tập thể tác giả xin chân thành cảm ơn các nhà khoa học, cán bộ, giáo viên trong và ngoài Trường đã giúp dỡ, đóng góp nhiều ý kiến quý báu góp phần nâng cao chất lượng cùa Giáo trình.

Giáo trình được chuẩn bị, biên soạn công phu, tuy nhiên không thể tránh khỏi những sai sót. Tập thế tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp góp phần nâng cao chất lượng của Giáo trình.

Tập thể tác giả

Các tin khác

Lịch phục vụ
Phòng đọc mở G.101
Thứ 2 - Thứ 5: 8h15 - 21h00
Thứ 6 :
Sáng: 8h15 - 13h30
Chiều: Nghỉ phục vụ để vệ sinh kho
Thứ 7:
Sáng: 8h15 - 11h45
Chiều: 13h30 - 16h45
Cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu
Từ khóa thông dụng
Thống kê truy cập
Đang online
Khách: 3
Thành viên: 0
Tuần này
Khách: 20,047
Thành viên: 3,626
Tổng số
Khách: 1,148,146
Thành viên: 148,602