Thành viên
Liên kết thư viện
Liên kết thư viện
Liên kết thư viện

Giáo trình Luật ngân sách nhà nước

Đăng ngày: 30/09/2021; 20 lần đọc. Quay lại

Giáo trình Luật ngân sách nhà nước

Từ lâu, hệ thống chính sách công nói chung và chính sách công tài nói riêng đã từng được quan niệm và sử dụng như là những công cụ quan trọng để Nhà nước thực hiện các chức năng kinh tế và chức năng xã hội của mình. Với ý nghĩa là một bộ phận cấu thành quan trọng trong chính sách công tài của mỗi quốc gia. Trong nhiều năm nay Luật ngân sách nhà nước (hay Luật tài chính công, theo cách gọi của một số nhà khoa học) là lĩnh vực pháp luật đã dành được sự quan tâm sâu sắc của các nhà lập pháp, giới luật gia, các nhà quản lý và đông đảo sinh viên các ngành kinh tế, tài chỉnh cũng như sinh viên ngành luật ở nhiều nước trên thế giới.

Ở Việt Nam, trong những năm qua pháp luật về ngân sách nhà nước đã được tìm hiểu và khảo cứu như là một mảng quan trọng nhất trong môn học Luật tài chính tại Trường Đại học Luật Hà Nội và nhiều cơ sở đào tạo luật khác trong cả nước. Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu bức xúc của việc cài cách nền tài chỉnh công ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, đồng thời cũng là để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế về phương diện luật pháp, việc nghiên cứu sầu hơn, kỹ hơn và toàn diện hơn về lình vực pháp luật quan trọng này là một yêu cầu khách quan đoi với mọi cơ sở nghiên cứu và đào tạo luật học.

Để đáp ứng yêu cầu khách quan đó đồng thời cũng là để từng bước hoàn thiện bộ giáo trình làm tài liệu nghiên cứu và giảng dạy luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn cuốn giáo trình “Luật ngân sách nhà nước’’. Giáo trình luât ngân sách nhà nước là một tài liệu độc lập trong hệ thống giáo trình và tài liệu tham khảo của Trường, nó được biên soạn trên cơ sở kết hợp giữa kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu nhiều năm của các tác già, cùng với việc khảo cứu có chọn lọc các tài liệu trong nước và nước ngoài, gắn với việc tham chiếu, so sánh các quy tắc của pháp luật thực định Việt Nam và pháp luật nước ngoài về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực tài chính công và ngân sách nhà nước.

Ý thức rằng chính sách công tài nói chung và pháp luật về ngân sách nói riêng vổn là vấn đề phức tạp, mọi cố gắng và nô lực của các tác giả dù lớn đen đâu chắc cũng sẽ không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Trong lần xuất bản này, tập thể tác giả mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp, phê bình thiện chi của bạn đọc gần xa để giáo trình này có thể được tu chinh hoàn thiện hơn trong các lần xuất bàn sau.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Các tin khác

Lịch phục vụ
Phòng đọc mở G.101
Thứ 2 - Thứ 5: 8h15 - 21h00
Thứ 6 :
Sáng: 8h15 - 13h30
Chiều: Nghỉ phục vụ để vệ sinh kho
Thứ 7:
Sáng: 8h15 - 11h45
Chiều: 13h30 - 16h45
Cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu
Từ khóa thông dụng
Thống kê truy cập
Đang online
Khách: 1
Thành viên: 0
Tuần này
Khách: 14,211
Thành viên: 6,978
Tổng số
Khách: 1,067,372
Thành viên: 136,736