Thành viên
Liên kết thư viện
Liên kết thư viện
Liên kết thư viện

THÔNG BÁO SỬ DỤNG 3 CSDL ONLINE

Đăng ngày: 08/05/2013; 20 lần đọc. Quay lại

  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
THƯ VIỆN
-----------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

                                                                                 Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2013
THÔNG BÁO
V/v: Sử dụng tạp chí online và Sách điện tử MyiLibrary

 

Kính gửi: - Quý Thầy Cô - Cán bộ, Giảng viên trường ĐHNT
 
Trong khuôn khổ Dự án WTI/SECO – Thụy Sĩ, để thực hiện chương trình Thạc sỹ Chính sách và Luật Thương mại Quốc tế, nhà tài trợ đã dành một phần kinh phí để mua sắm mới Cơ sở dữ liệu tạp chí online (03 đầu tạp chí) và Cơ sở dữ liệu sách điện tử MyiLibrary (30 cuốn) để phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu cho cán bộ giáo viên và sinh viên trong trường.
Để sử dụng Cơ sở dữ liệu tạp chí và Sách điện tử, cán bộ và giáo viên có thể truy cập từ các máy tính tại trường Đại học Ngoại thương, (Lưu ý: việc truy cập chỉ có thể thực hiện từ máy tính tại trường, không cần password), cụ thể như sau:
1. Tạp chí: Journal of  World Trade:
2. Tạp chí: World Trade Review:
3. Tạp chí: The World Economy:
Sách điện tử: www.lib.myilibrary.com
Danh mục tạp chí và Sách điện tử đã chọn mua theo đề xuất của giảng viên chương trình cùng Hướng dẫn sử dụng được gửi tới địa chỉ email của các giảng viên, và có thể download tại các địa chỉ sau:
- Website chính thức của thư viện http://thuvien.ftu.edu.vn/sites/default.aspx
- Trang mạng nội bộ của nhà trường
Thư viện xin thông báo để cán bộ và giáo viên nhà trường biết và khai thác nguồn cơ sở dữ liệu tạp chí và sách điện tử phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu của mình.
Trân trọng.
                                                           THƯ VIỆN ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

 


Các tin khác

Lịch phục vụ
Phòng G.201
Thứ 2 - Thứ 5: 8h15 - 21h00

Thứ 6:
Sáng: 8h15 - 13h30
GHI CHÚ: Chiều thứ 6 nghỉ phục vụ để vệ sinh kho
Thứ 7:
Sáng: 8h15 - 11h45
Chiều: 13h30 - 16h45
Cơ sở dữ liệu
Thống kê truy cập
Đang online
Lượt: 10
Thành viên: 0
Tổng số
Lượt: 2,942,709
Thành viên: 53,671