Thành viên
Liên kết thư viện
Liên kết thư viện
Liên kết thư viện

THÔNG BÁO: Cấp tài khoản nội sinh

Đăng ngày: 09/08/2021; 20 lần đọc. Quay lạiXem toàn văn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
THƯ VIỆN
 
Số: 17/TB-TV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2021
 
THÔNG BÁO
V/v Cấp tài khoản truy cập CSDL Tài liệu và Học liệu điện tử nội sinh
 
Kính gửi:    - Các Khoa/Viện/ Bộ môn/ Phòng ban trực thuộc trường Đại học Ngoại thương
                       
Để phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên của Nhà trường.
Thư viện trường Đại học Ngoại thương xin thông báo tới Quý Khoa, Viện, Bộ môn, Phòng ban Thư viện đã cấp tài khoản truy cập Trực tuyến CSDL tài liệu nội sinh như sau:
1.                             Cấp tài khoản truy cập cho tất cả CB - GV Nhà trường CSDL tài liệu nội sinh bao gồm: Đề tài NCKH các cấp, luận án Tiến sĩ, luận văn Thạc sĩ, khóa luận TN của CBGV và sinh viên …
2.                             Hình thức truy cập từ xa qua địa chỉ:
3.                             Phương thức truy cập: có danh sách tài khoản đính kèm
User: FTUmãsốviênchức của Thầy/Cô (FTU110219)
Pass: ftu123456 (sau khi truy cập thành công người dùng tự đổi pass)
4.                             Cán bộ hỗ trợ kỹ thuật:                Trần Mạnh Cường - 0912252589
Nguyễn Văn Tuân - 0986225458
Thư viện kính chuyển tới cán bộ, giảng viên các Khoa/Viện/ Bộ môn/ Phòng ban trực thuộc trường Đại học Ngoại thương danh sách tài khoản truy cập từ xa để sử dụng CSDL nội sinh của Nhà trường. Mọi thắc mắc xin liên hệ email: thuvien@ftu.edu.vn.
Trân trọng thông báo!
Nơi nhận:               
- BGH (để báo cáo);
-Các đơn vị trong trường;
- Lưu TV.
 
Giám đốc Thư viện
 
 
 
       Hoàng Vũ
                                                                 
 
 
 
       
 

Các tin khác

Lịch phục vụ
Phòng đọc mở G.101
Thứ 2 - Thứ 5: 8h15 - 21h00
Thứ 6 :
Sáng: 8h15 - 13h30
Chiều: Nghỉ phục vụ để vệ sinh kho
Thứ 7:
Sáng: 8h15 - 11h45
Chiều: 13h30 - 16h45
Cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu
Từ khóa thông dụng
Thống kê truy cập
Đang online
Khách: 2
Thành viên: 0
Tuần này
Khách: 10,337
Thành viên: 1,141
Tổng số
Khách: 872,962
Thành viên: 108,435