Thành viên
Liên kết thư viện
Liên kết thư viện
Liên kết thư viện

Giáo trình Tài chính Tiền tệ

Đăng ngày: 20/06/2018; 20 lần đọc. Quay lại

 

Giáo trình Tài chính Tiền tệ

Học phần Tài chính Tiền tệ là môn khoa học giúp sinh viên và những người quan tâm có kiến thức nền tảng, cốt lõi về sự vận động liên quan đến các phạm trù tài chính và tiền tệ trong nền kinh tế. Học phần Tài chính Tiền tệ đề cập đến những vấn đề lý luận cơ bản như: Tiền đề, bản chất, chức năng của tiền tệ và tài chính; hệ thống tài chính và vai trò của các khâu trong hệ thống tài chính; thị trường tài chính và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia; những nội dung về tiền tệ như các chế độ lưu thông tiền tệ, ngân hàng và các định chế tài chính, ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ; khái quát những nội dung chủ yếu của hoạt động tài chính trong các lĩnh vực như: ngân sách nhà nước, bảo hiểm, tín dụng, tài chính doanh nghiệp. Đây là những phạm trù rộng, phức tạp và luôn mang tính thời sự, gắn liền với các diễn biến kinh tế - xã hội của một quốc gia. Vì vậy, chắc chắn sẽ có nhiều thông tin lý thú và vận dụng thực tiễn từ môn học này.

Nhàm đáp ứng yêu cầu của sinh viên các chuyên ngành không chuyên tài chính ngân hàng có kiến thức nền tảng nêu trên, tập thể Bộ môn Tiền tệ Ngân hàng, Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại thương tiến hành biên soạn, chỉnh sửa hoàn thiện “Giáo trình Tài chính Tiền tệ” trong suốt thời gian dài (2012-2015) từ tích lũy kiến thức lý thuyết và thực tiễn, kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn.

Tham gia biên soạn giáo trình gồm có:

1.    TS. Nguyễn Thị Hiền, chù biên, biên soạn các chương 4, 5 và 7;

2.   TS. Nguyễn Thị Lan biên soạn các chương 3, 8;

3.   TS. Phan Trần Trung Dũng viết các chương 1, 2;

4.   TS. Nguyễn Hoàng Anh viết chương 4.

Nội dung sách được xuất bàn lần đầu nên không tránh được những thiếu sót, tập thể tác già mong được tiếp nhận những ý kiến phản biện từ độc giả để lần tái bản tiếp theo được hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng cám ơn

Các tin khác

Lịch phục vụ
Phòng đọc mở G.101
Thứ 2 - Thứ 5: 8h15 - 21h00
Thứ 6 :
Sáng: 8h15 - 13h30
Chiều: Nghỉ phục vụ để vệ sinh kho
Thứ 7:
Sáng: 8h15 - 11h45
Chiều: 13h30 - 16h45
Cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu
Từ khóa thông dụng
Thống kê truy cập
Đang online
Khách: 2
Thành viên: 0
Tuần này
Khách: 19,965
Thành viên: 3,622
Tổng số
Khách: 1,148,064
Thành viên: 148,598