Thành viên
Liên kết thư viện
Liên kết thư viện
Liên kết thư viện

THÔNG BÁO KHẢO SÁT MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CỦA THƯ VIỆN ĐỐI VỚI YÊU CẦU BẠN ĐỌC

Đăng ngày: 12/04/2016; 20 lần đọc. Quay lại

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
THƯ VIỆN
-----------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

 

 

                                                             Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO

 

Kính gửi: - Các đơn vị trong toàn trường;

               - Giáo viên chủ nhiệm các lớp Khóa 51, 52, 53, 54;

               - Lớp trưởng các Khóa 51, 52, 53, 54;

 

Thực hiện nhiệm vụ hàng năm của Nhà trường theo Công văn 462/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 9/5/2013 của Cục KT&KĐCLGD về việc hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, Trung tâm Đảm bảo chất lượng triển khai lấy ý kiến về mức độ thư viện đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Để triển khai có hiệu quả công việc này, Trung tâm Đảm bảo Chất lượng kính đề nghị Quý đơn vị, giáo viên chủ nhiệm, lớp trưởng các lớp thông báo tới toàn thể  cán bộ, giảng viên và sinh viên của Nhà trường tích cực tham gia và hoàn thành Phiếu khảo sát theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập website của Thư viện http://thuvien.ftu.edu.vn.

Bước 2: Click vào “Khảo sát về mức độ đáp ứng yêu cầu sử dụng của Thư viện”

Link khảo sát: http://khaosat.edu.vn/cs1ftu/index.php/187673?lang=vi

 
           Bước 3: Nhập mã cán bộ, giảng viên/sinh viên (mã được in trên thẻ cán bộ, giảng viên/sinh viên) để tham gia khảo sát.                Bước 4: Tiến hành nhận xét theo các câu hỏi nên trong Phiếu khảo sát. Mỗi Phiếu khảo sát chỉ được phép truy cập 1 lần.

Bước 5: Hoàn thành và Click vào gửi Phiếu khảo sát.

 Thời gian tham gia thực hiện khảo sát bắt đầu: ngày 12/04/2016. Ý kiến nhận xét của cán bộ, giảng viên và sinh viên góp phần quan trọng đối với xây dựng văn hóa chất lượng trong Nhà trường.

 Mọi yêu cầu hỗ trợ xin vui lòng liên hệ Trung tâm Đảm bảo Chất lượng, Phòng 1006, tầng 10, nhà A: ThS, Nguyễn Thị Thùy Dương Tel: 32595158 ext: 276, ĐTDD: 0916020844 hoặc gửi email tới địa chỉ ttdbcl@ftu.edu.vn.

Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Quý đơn vị, Quý thầy cô và các Lớp trưởng.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- HT PGS, TS Bùi Anh Tuấn (để b/c);

- Thư viện (để p/h thực hiện);

- Lưu: TTĐBCL.


   KT GIÁM ĐỐC

 

  PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

  Nguyễn Thế Anh

 

Lịch phục vụ
Phòng G.201
Thứ 2 - Thứ 5: 8h15 - 21h00

Thứ 6:
Sáng: 8h15 - 13h30
GHI CHÚ: Chiều thứ 6 nghỉ phục vụ để vệ sinh kho
Thứ 7:
Sáng: 8h15 - 11h45
Chiều: 13h30 - 16h45
Cơ sở dữ liệu
Thống kê truy cập
Đang online
Lượt: 7
Thành viên: 0
Tổng số
Lượt: 2,926,030
Thành viên: 53,569