Thành viên
Liên kết thư viện
Liên kết thư viện
Liên kết thư viện

THÔNG BÁO SỬ DỤNG BỘ SƯU TẬP SỐ

Đăng ngày: 18/10/2013; 20 lần đọc. Quay lạiXem toàn văn

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
THƯ VIỆN
-----------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

 

                            

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013

 

THÔNG BÁO SỬ DỤNG BỘ SƯU TẬP SỐ HÓA

 Kính gửi: - Quý thầy, cô - Cán bộ, giảng viên Trường Đại học Ngoại thương

Hiện nay, Thư viện Đại học Ngoại thương đã số hóa toàn bộ kho tài liệu Nội sinh được lưu giữ tại Thư viện. Trên cơ sở đó, Thư viện đã xây dựng được 4 Bộ sưu tập số hóa, phục vụ khai thác trực tuyến, bao gồm:

Bộ sưu tập Đề tài nghiên cứu khoa học các cấp:       244 bản

Bộ sưu tập Luận án Tiến sỹ:                                        72 bản

Bộ sưu tập Luận văn Thạc sỹ:                                1.252 bản

Bộ sưu tập Khóa luận tốt nghiệp:                           6.456 bản

Thời gian vừa qua, Thư viện đã phục vụ độc giả khai thác nguồn tài liệu này tại Phòng đọc Multimedia. Từ ngày 01/10/2013, Thư viện mở rộng phạm vi khai thác trong toàn bộ hệ thống mạng LAN của Nhà trường.

Địa chỉ truy cập LAN:http://192.168.1.9

Thư viện xin thông báo tới các cán bộ, giảng viên và sinh viên được biết để tham khảo nguồn tài nguyên số phục vụ cho hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Đại Ngọai Ngoại thương.

Trân trọng!

                                    THƯ VIỆN ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

 

 

 

 

Các tin khác

Lịch phục vụ
Phòng G.201
Thứ 2 - Thứ 5: 8h15 - 21h00

Thứ 6:
Sáng: 8h15 - 13h30
GHI CHÚ: Chiều thứ 6 nghỉ phục vụ để vệ sinh kho
Thứ 7:
Sáng: 8h15 - 11h45
Chiều: 13h30 - 16h45
Cơ sở dữ liệu
Thống kê truy cập
Đang online
Lượt: 2
Thành viên: 0
Tổng số
Lượt: 2,955,527
Thành viên: 53,755