Thành viên
Liên kết thư viện
Liên kết thư viện
Liên kết thư viện

SINH VIÊN K60 & SV ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Đăng ngày: 13/09/2021; 20 lần đọc. Quay lại

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

THƯ VIỆN

 

Số: 18/TB-TV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2021
THÔNG BÁO
 

V/v Cấp tài khoản truy cập CSDL Tài liệu và Học liệu điện tử

 

 
Thân gửi:    Toàn thể các em Sinh viên Ngoại thương K60
                       và Sinh viên Khoa Đào tạo Quốc tế
               
          Để phục vụ cho năm học mới và khắc phục những khó khăn do bệnh dịch Covid mang lại. Thư viện trường Đại học Ngoại thương sẽ tiến hành cấp tài khoản truy cập Trực tuyến cho Sinh viên năm nhất các CSDL Tài liệu và Học liệu điện tử sau:
1. Cấp tài khoản truy cập CSDL Nội sinh: Khoá luận, Luận văn, Luận án, Đề tài nghiên cứu (hình thức hỗ trợ truy cập từ xa);
2. Cấp tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu Báo tạp chí SAGE Publications Limited (hình thức hỗ trợ truy cập từ xa)
* Liên kết để kích hoạt tài khoản Sage được gửi tới Email đăng ký lập tài khoản chỉ có giá trị trong 48h.
3. Cấp tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu Báo tạp chí Emerald Publishing Limited (hình thức hỗ trợ truy cập từ xa)
4. Cấp tài khoản truy cập Cơ sở dữ liệu Sách điện tử đa ngành IG Publishing eBooks collection (Hình thức hỗ trợ truy cập từ xa).
5. Cấp tài khoản truy cập Cơ sở dữ liệu Sách điện tử chuyên ngành kinh tế springer eBooks collection (Hình thức hỗ trợ truy cập từ xa).
6. Cấp tài khoản truy cập Cơ sở dữ liệu Sách điện tử cơ bản chuyên ngành kinh tế (trước năm 2017) Elscvier eBooks Collection (Hình thức hỗ trợ truy cập từ xa).
7. Kế hoạch triển khai và đào tạo - hướng dẫn sử dụng bộ dữ liệu (FinnPro) Kinh tế - Tài chính - Vĩ mô (Truy cập địa chỉ IP tĩnh – Tại nhà G phòng G201) từ nhà cung cấp đã hết. Sinh viên có nhu cầu Thư viện sẽ gửi Video và Tài liệu hướng dẫn.
 * Tài khoản CSDL Báo tạp chí Emerald Publishing Limited bị giới hạn nên Thư viện sẽ dừng cung cấp khi hết Tài khoản.
 
 
 * Mọi thắc mắc, có nhu cầu hỗ trợ hãy Inbox qua Fanpage:    https://www.facebook.com/thuvien.ftu.edu
 * Sinh viên có nhu cầu đăng ký tại đây. 

          Trân trọng cảm ơn!
          Nơi nhận:                                                            Giám đốc Thư viện
                    - Như trên
                    - Lưu TV
 
 

Các tin khác

Lịch phục vụ
Phòng đọc mở G.101
Thứ 2 - Thứ 5: 8h15 - 21h00
Thứ 6 :
Sáng: 8h15 - 13h30
Chiều: Nghỉ phục vụ để vệ sinh kho
Thứ 7:
Sáng: 8h15 - 11h45
Chiều: 13h30 - 16h45
Cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu
Từ khóa thông dụng
Thống kê truy cập
Đang online
Khách: 3
Thành viên: 0
Tuần này
Khách: 10,303
Thành viên: 1,119
Tổng số
Khách: 872,928
Thành viên: 108,413