Thành viên
Liên kết thư viện
Liên kết thư viện
Liên kết thư viện

 

GIỚI THIỆU VỀ THƯ VIỆN ĐHNT
 
Thư viện trường ĐH Ngoại thương được thành lập từ năm 1967, tiền thân là một kho sách được tách ra từ Thư viện của Trường Cán bộ Ngoại giao - Ngoại thương, với số lượng sách ít ỏi khoảng chừng 2.000 cuốn, cơ sở vật chất hết sức khiêm tốn. Trải qua gần 50 năm xây dựng và phát triển, cùng với sự đi lên của Nhà trường, Thư viện ĐH Ngoại thương cũng dần được đổi mới. Nhất là, từ năm 2001, bằng các tiểu dự án mức A, B, C thuộc Quỹ nâng cao chất lượng (QIG) - Dự án GDĐH I, dự án “Đầu tư chiều sâu Trung tâm Thông tin – Thư viêncùng với các nguồn kinh phí của nhà trường, Thư viện ĐH Ngoại thương đã được cải thiện đáng kể cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị lẫn nguồn lực thông tin phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu của nhà trường. Hoạt động thư viện đã chuyển dần từ thư viện truyền thống sang thư viện điện tử và hướng tới thư viện số.
Đặc biệt, Năm 2011 hoàn thành tiểu dự án “Thư viện viện Số” tham gia chương trình FTUTRIP – Dự án GDĐH II, Thư viện Đại học Ngoại thương đã có một bước đột phá lớn trong công tác quản lý và tổ chức các dịch vụ cung cấp thông tin cho bạn đọc dựa trên việc áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực thư viện: áp dụng chỉ từ, cổng từ, RFID để quản lý tài liệu, công nghệ số hóa để khai thác tài nguyên thông tin qua mạng…Mở rộng thêm các dịch vụ cung cấp thông tin: xây dựng Phòng đọc Multimedia, Phòng đọc Mở
 Những thành tích mang tính đột phá trong hoạt động thư viện được thể hiện ở những mặt sau:
1. Phát triển vốn tài liệu:
 Hiện tại, thư viện đã có một vốn tài liệu khá đa dạng, phong phú phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu của Nhà trường: 
Tài liệu truyền thống (sách, báo và tạp chí):
- Thư viện có 252 loại báo và tạp chí trong đó có 31loại báo và tạp chí ngoại văn; trên 22.000 đầu sách tương đương 53.000 bản sách bao gồm các giáo trình, sách tham khảo, chuyên khảo, luận án, luận văn, đề tài NCKH các cấp… 
Tài liệu điện tử: 
- 5 CSDL thư mục sách (trên 22.000 biểu ghi thư mục)  
- CSDL điện tử: Từ năm 2004 đến nay, Thư viện liên tục được đầu tư các CSDL online. Hiện tại, Nhà trường tiếp tục đầu tư cho Thư viện 01 CSDL tạp chí điện tử Taylor & Francis và 01 CSDL sách điện tử MyiLibrary.
- CSDL số hóa: hiện tại Thư viện đã số hóa gần 6.000 đầu tài liệu, xây dựng được 4 Bộ sưu tập tài liệu số, gồm đề tài các cấp, luận án tiến sĩ, luận văn Thạc sĩ, khóa luận tốt nghiệp…
2. Tin học hóa và hoạt động xử lý nghiệp vụ
Với mục tiêu "Hiện đại hóa TTTT - TV " nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tư liệu phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của ĐH Ngoại thương. Từ năm 2002 đến nay, bằng các dự án "Giáo dục Đại học" QIG A, B, C và dự án "Đầu tư chiều sâu cho TTTT - TV " từ nguồn ngân sách của nhà trường, Dự án “Thư viện số” tham gia Chương trình FTUTRIP Dự án GDĐH2, thư viện đã được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại, hệ thống mạng thông tin (mạng Lan, Internet), Phần mềm quản lý thư viện điện tử, thư viện số để ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động tác nghiệp của Thư viện. Đồng thời phục vụ bạn đọc tra cứu và khai thác thông tin trực tuyến qua Công PORTAL.
Hoạt động xử lý thông tin tài liệu được áp dụng theo đúng chuẩn nghiệp vụ quốc tế: áp dụng bảng Phân loại Dewey để phân loại tài liệu, biên mục tài liệu theo chuẩn MARC21, dịch vụ tra cứu trực tuyến (PORTAL).
3. Hoạt động phục vụ thông tin - tư liệu
Từ năm 2002 đến nay, với việc ứng CNTT, hoạt động phục vụ thông tin - tư liệu đã được đổi mới rõ rệt. Thư viện đã xây dựng được một hệ thống tra cứu hiện đại (gồm 22.000 biểu ghi thư mục và trên 5.000 dữ liệu số hóa). Việc quản lý bạn đọc và quản lý lưu thông tài liệu được thực hiện bằng phần mềm quản lý Thư viện điện tử và hệ thống mã vạch. 
  Thư viện đã tổ chức các hình thức cung cấp thông tin sau:
- Phòng đọc Mở: Phục vụ tài liệu chuyên khảo, tham khảo,
- Phòng đọc Tài liệu nội sinh: luận án, luận văn, đề tài NCKH,…
- Phòng đọc Báo - tạp chí
- Phòng Mượn: phục vụ cho mượn về nhà giáo trình, các tài liệu tham khảo, chuyên khảo, từ điển...
- Phòng đọc đa phương tiện: Phục vụ khai thác thông tin trên mạng, khai thác các CSDL online, CSDL CD-ROM, và các tài liệu số hóa.
Ngoài ra Thư viện còn tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền giới thiệu sách: triển lãm, trưng bày tài liệu, in thư mục sách mới, thông tin trên Cổng Portal của Thư viện…
4. Hoạt động nghiên cứu khoa học:
- Tham gia 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
- Tham gia nhiều bài viết tạp chí, tham luận hội thảo, hội nghị trong và ngoài trường.
- Xây dựng tiểu dự án “Thư viện số’ tham gia chương trình FTUTRIP Dự án GDĐH 2
5. Hướng phát triển:
Thực hiện các chiến lược của nhà trường về đa dạng hóa ngành đào tạo, nâng cao thế mạnh nghiên cứu, nâng cao năng lực cạnh tranh với các trường đại học trong và ngoài nước, chuyển đổi phương thức đào tạo từ đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo tín chỉ trên cơ sở ứng dụng CNTT...Trên cơ sở đầu tư từ các nguồn: Dự án, ngân sách của nhà trường, tài trợ của các tổ chức quốc tế, nhà trường đã đưa ra định hướng phát triển thư viện cụ thể như sau:
- Tiếp tục đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT phát triển thư viện theo mô hình thư viện số;
- Đa dạng hóa nguồn lực thông tin trên cơ sở số hóa tài liệu, tăng cường đầu tư sách báo, CSDL online;
- Liên kết và chia sẻ nguồn lực thông tin giữa 3 cơ sở của ĐHNT và các cơ quan thông tin khác;
- Mở rộng và phát triển các dịch thông tin trong thư viện: dịch vụ cung cấp thông tin từ xa, cung cấp thông tin theo chuyên đề;
- Tiếp tục Nâng cao năng lực đội ngũ CBTV trên cơ sở cử cán bộ đi đào tạo sau đại học, đào tạo tin học, ngoại ngữ... đáp ứng yêu cầu phát triển của thư viện trong giai đoạn tới.
GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN
Trần Thị Kiều Hương

 

Lịch phục vụ
Phòng đọc mở G.101
Thứ 2 - Thứ 5: 8h15 - 21h00
Thứ 6 :
Sáng: 8h15 - 13h30
Chiều: Nghỉ phục vụ để vệ sinh kho
Thứ 7:
Sáng: 8h15 - 11h45
Chiều: 13h30 - 16h45
Cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu
Từ khóa thông dụng
Thống kê truy cập
Đang online
Khách: 3
Thành viên: 0
Tuần này
Khách: 10,297
Thành viên: 1,134
Tổng số
Khách: 872,922
Thành viên: 108,428