Thành viên
Liên kết thư viện
Liên kết thư viện
Liên kết thư viện
Địa chỉ của bạn là:54.224.247.42

Xu thế sáp nhập và mua lại (M&A) trong lĩnh vực tài chính ở Châu Âu trong cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay và bài học đối với Việt Nam

Viết bình luận
Hiện thị thông tin

Tóm tắt:
Tổng quan về mua lại và sáp nhập (M&A). Thực trạng và xu thế M&A trong lĩnh vực tài chính ở Châu âu trong cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay và bài học đối với Việt Nam. Kiến nghị và giải pháp nhằm thúc đẩy thị trường M&A trong lĩnh vực tài chính Việt Nam

Từ khóa: Mua lại | M&A | Châu Âu | Khủng hoảng tài chính | Sáp nhập | Tài chính

Bình luận (0)

Không có dữ liệu

Đăng nhập vào hệ thống để viết lời bình của bạn

Xin vui lòng nhập điều kiện tìm kiếm để tìm kiếm. Từ khóa liên quan sẽ hiển thị sau khi tìm kiếm
Lịch phục vụ
Mở cửa hàng ngày từ T2-T6 vào lúc 8h30-11h
Cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu
Thống kê truy cập
Đang online
Khách: 3
Thành viên: 0
Tuần này
Khách: 2,095
Thành viên: 4
Tổng số
Khách: 9,534
Thành viên: 49