Thành viên
Liên kết thư viện
Liên kết thư viện
Liên kết thư viện
Địa chỉ của bạn là:54.224.247.42

Hệ thống SWIFT- Thực trạng sử dụng trong thanh toán quốc tế tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Viết bình luận
Hiện thị thông tin

Tóm tắt:
Nghiên cứu và ứng dụng các điện SWIFT trong các phương thức thanh toán quốc tế. Thực trạng sử dụng SWIFT tại ngân hàng thương mại Việt Nam. Đề xuất các nhóm giải pháp đối với ngân hàng thương mại Việt Nam và các kiến nghị với các ngân hàng nhà nước để hoàn thiện cơ chế sử dụng mạng SWIFT

Từ khóa: SWIFT | Ngân hàng | Thanh toán quốc tế

Bình luận (0)

Không có dữ liệu

Đăng nhập vào hệ thống để viết lời bình của bạn

Xin vui lòng nhập điều kiện tìm kiếm để tìm kiếm. Từ khóa liên quan sẽ hiển thị sau khi tìm kiếm
Lịch phục vụ
Mở cửa hàng ngày từ T2-T6 vào lúc 8h30-11h
Cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu
Thống kê truy cập
Đang online
Khách: 16
Thành viên: 0
Tuần này
Khách: 2,039
Thành viên: 4
Tổng số
Khách: 9,478
Thành viên: 49