Thành viên
Liên kết thư viện
Liên kết thư viện
Liên kết thư viện
Địa chỉ của bạn là:54.198.134.127

Mô hình xử lý tập trung trong thanh toán quốc tế tại các ngân hàng thương mại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

  • CSDL KHÓA LUẬN
  • Tác giả: Mai Hoa Dung
  • Thông tin xuất bản: H.: Đại học ngoại thương, 2010
  • Ngôn ngữ: Vie
  • Tác giả bổ sung: Vũ Phượng Hoàng

  • Nội dung toàn văn:
Viết bình luận
Hiện thị thông tin

Tóm tắt:
Tổng quan về thanh toán quốc tế và mô hình thực hiện thanh toán tại các ngân hàng thương mại. Thực trạng triển khai mô hình xử lý tập trung trong hoạt động thanh toán quốc tế tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Một số giải pháp nhằm thúc đẩy việc áp dụng hiệu quả mô hình xử lý tập trung trong thanh toán quốc tế.

Từ khóa: Thanh toán quốc tế | Ngân hàng | Ngân hàng thương mại | Nghiệp vụ ngân hàng

Bình luận (0)

Không có dữ liệu

Đăng nhập vào hệ thống để viết lời bình của bạn

Xin vui lòng nhập điều kiện tìm kiếm để tìm kiếm. Từ khóa liên quan sẽ hiển thị sau khi tìm kiếm
Lịch phục vụ
Phòng G.201
Thứ 2 - Thứ 5: 8h15 - 21h00

Thứ 6:
Sáng: 8h15 - 13h30
GHI CHÚ: Chiều thứ 6 nghỉ phục vụ để vệ sinh kho
Thứ 7:
Sáng: 8h15 - 11h45
Chiều: 13h30 - 16h45
Cơ sở dữ liệu
Thống kê truy cập
Đang online
Lượt: 7
Thành viên: 0
Tổng số
Lượt: 2,925,979
Thành viên: 53,569