Thành viên
Liên kết thư viện
Liên kết thư viện
Liên kết thư viện
Địa chỉ của bạn là:54.198.134.127

Thực trạng xuất khẩu hồ tiêu và giải pháp tăng kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam

  • CSDL KHÓA LUẬN
  • Tác giả: Lê Thị Thùy Linh
  • Thông tin xuất bản: H.: Đại học Ngoại thương, 2009
  • Ngôn ngữ: Vie
  • Tác giả bổ sung: Bùi Liên Hà

  • Nội dung toàn văn:
Viết bình luận
Hiện thị thông tin

Tóm tắt:
Giới thiệu tổng quát về cây hồ tiêu và ngành hồ tiêu Việt Nam, những thuận lợi và khó khăn. Khái quát về xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam. Đi sâu phân tích thực trạng sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu của Việt nam, những thành tựu đạt được, hạn chế và nguyên nhân. Đưa ra dự đoán về thị trường hồ tiêu thế giới, định hướng phát triển sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu ở Việt nam, từ đó đưa ra một số giải pháp

Từ khóa: Nông sản | Hồ tiêu | Xuất khẩu

Bình luận (0)

Không có dữ liệu

Đăng nhập vào hệ thống để viết lời bình của bạn

Xin vui lòng nhập điều kiện tìm kiếm để tìm kiếm. Từ khóa liên quan sẽ hiển thị sau khi tìm kiếm
Lịch phục vụ
Phòng G.201
Thứ 2 - Thứ 5: 8h15 - 21h00

Thứ 6:
Sáng: 8h15 - 13h30
GHI CHÚ: Chiều thứ 6 nghỉ phục vụ để vệ sinh kho
Thứ 7:
Sáng: 8h15 - 11h45
Chiều: 13h30 - 16h45
Cơ sở dữ liệu
Thống kê truy cập
Đang online
Lượt: 10
Thành viên: 0
Tổng số
Lượt: 2,926,012
Thành viên: 53,569