HƯỚNG DẪN TRA CỨU


B1: Nhập nội dung tim kiếm vào các trường thông tin hiện có:
    - Nhan đề
    - Tác giả
    - Từ khóa
    - Phân loại
    - Năm xuất bản
    - Số Đăng ký cá biệt (ĐKCB)

B2: Để tìm chính xác một từ khóa tìm kiếm nào đó ta tích chọn vào ô khóa tìm

B3: Chọn số kết quả tìm kiếm muốn hiển thị ra trên 1 trang màn hình: 25, 50, 75, 100

B4: Nhấn nút Tìm kiếm để chương trình tiến hành tìm kiếm dữ liệu

B5: Nhấn nút chi tiết ở biểu ghi cần xem để xem được nội dung cụ thể của biểu ghi

Thành viên
Liên kết thư viện
Liên kết thư viện
Liên kết thư viện
Cơ sở dữ liệu:
Kiểu tìm kiếm: Chính xác Không dấu Tìm trong:
Nhan đề
Tác giả
Từ khoá
Mọi trường

Tùy chọn tìm kiếm

Xin vui lòng nhập điều kiện tìm kiếm để tìm kiếm. Từ khóa liên quan sẽ hiển thị sau khi tìm kiếm
Lịch phục vụ
Mở cửa hàng ngày từ T2-T6 vào lúc 8h30-11h
Cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu
Thống kê truy cập
Đang online
Khách: 13
Thành viên: 0
Tuần này
Khách: 2,036
Thành viên: 4
Tổng số
Khách: 9,475
Thành viên: 49