HƯỚNG DẪN TRA CỨU


B1: Nhập nội dung tim kiếm vào trường tìm kiếm rồi nhấn Enter. Hệ thống sẽ tìm kiếm các tài liệu toàn văn có chứa từ khóa tìm kiếm
 
B2: Để tải dữ liệu số (Nếu bạn có quyền) nhấn vào nút  "Tải về máy"

B3: Để tải dữ liệu số (Nếu bạn có quyền) nhấn vào nút "Xem preview"

B4: Để tải dữ liệu số (Nếu bạn có quyền) nhấn vào nút "Xem toàn văn"

 

Thành viên
Liên kết thư viện
Liên kết thư viện
Liên kết thư viện
Tìm kiếm toàn văn

Tìm kiếm toàn văn

Từ khóa:  Giới hạn kết quả  
(*) Chú ý: Nhập số 0 vào giới hạn kết quả tìm kiếm để tìm kiếm toàn bộ

Lịch phục vụ
Phòng G.201
Thứ 2 - Thứ 5: 8h15 - 21h00

Thứ 6:
Sáng: 8h15 - 13h30
GHI CHÚ: Chiều thứ 6 nghỉ phục vụ để vệ sinh kho
Thứ 7:
Sáng: 8h15 - 11h45
Chiều: 13h30 - 16h45
Cơ sở dữ liệu
Thống kê truy cập
Đang online
Lượt: 7
Thành viên: 0
Tổng số
Lượt: 2,926,016
Thành viên: 53,569