HƯỚNG DẪN TRA CỨU


B1: Nhập nội dung tim kiếm vào trường tìm kiếm rồi nhấn Enter. Hệ thống sẽ tìm kiếm các tài liệu toàn văn có chứa từ khóa tìm kiếm
 
B2: Để tải dữ liệu số (Nếu bạn có quyền) nhấn vào nút  "Tải về máy"

B3: Để tải dữ liệu số (Nếu bạn có quyền) nhấn vào nút "Xem preview"

B4: Để tải dữ liệu số (Nếu bạn có quyền) nhấn vào nút "Xem toàn văn"

 

Thành viên
Liên kết thư viện
Liên kết thư viện
Liên kết thư viện
Tìm kiếm toàn văn

Tìm kiếm toàn văn

Từ khóa:  Giới hạn kết quả  
(*) Chú ý: Nhập số 0 vào giới hạn kết quả tìm kiếm để tìm kiếm toàn bộ

Lịch phục vụ
Phòng đọc mở G.101
Thứ 2 - Thứ 5: 8h15 - 21h00
Thứ 6 :
Sáng: 8h15 - 13h30
Chiều: Nghỉ phục vụ để vệ sinh kho
Thứ 7:
Sáng: 8h15 - 11h45
Chiều: 13h30 - 16h45
Cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu
Từ khóa thông dụng
Thống kê truy cập
Đang online
Khách: 1
Thành viên: 0
Tuần này
Khách: 20,037
Thành viên: 3,626
Tổng số
Khách: 1,148,136
Thành viên: 148,602